Genealogisch hoekje familie Bergsma
Printversie

Op dit moment wordt bij de menukeuze Kertiersteat de kwartierstaat gegeven van de familie Hibma. Om de Bergsmas te krijgen moet u klikken op de naam Rinske Bergsma.